مطلبی خارج از ... اما بسیار مهم برای ما ... ن

درخواست حذف این مطلب

مایل هستم به یک نکته ی اساسی راجع به حجاب اشاره کنم. یکی از مهم ترین دلایلی که خانم ها نسبت به حجاب کاهل هستند، که البته به نظر من بسیار رایج هم هست، و میان دختران مذهبی هم به وفور دیده می شود، این هست که: مرد نیستند!!!

تعجب نکنید؛ بزرگترین مشکل خانم ها، این هست که نمی توانند متوجه بشوند که ما مرد ها چه تفاوت های فاحشی با خانم ها داریم! این تفاوت را هم فقط ما مسلمان ها نمی گوییم، برای نمونه، می توانید به کتاب "مردان مریخی، ... ن ونوسی" مراجعه کنید. یک تفاوت ظریف بین مردان و ... ن وجود دارد، و آن این است که: ... ن از طریق گوش لذت می برند (یعنی سمعی هستند)، و ما آقایان با نگاه ... لذت می بریم. تا زمانی که خانم ها به این نکته توجه نکرده اند، ضرورت حجاب را درک نخواهند کرد.(من کاری به لامذهب ها و اون کاره ها ندارم، روی من با ... ن عفیفی است که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند.)